QUY TẮC

Thời gian gửi tác phẩm dự thi
01/03/2021 - 31/05/2021 23:59 PDT
Công bố Người chiến thắng
16/06/2021

CÁC BƯỚC

01
Tạo tài khoản
02
Xác định danh tính
03
Chuẩn bị các tệp
04
Tải lên & gửi

Hạng mục tác phẩm dự thi

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
TÁC PHẨM 3D
Phim
Loại tác phẩm dự thi

Chấp nhận áp phích, truyện tranh, trò chơi, tác phẩm 2D, đồ họa chuyển động và đồ họa kỹ thuật số khác.

Giải thưởng
 • Thiết kế đồ họa xuất sắc nhất: MSI Creator Z16
 • Ý tưởng hay nhất: MSI Prestige PS341WU
 • Hình ảnh thị giác xuất sắc nhất: MSI GeForce RTX™ 3080 SUPRIM X 10G
Quy tắc
 • Chấp nhận tác phẩm dự thi đã sáng tạo trong vòng 1 năm.
 • Tác phẩm dự thi phải có liên quan đến chủ đề và là tác phẩm gốc.
 • Ban tổ chức chấp nhận nhiều tác phẩm trong cùng một hạng mục. Tuy nhiên, một tác phẩm chỉ được nhập vào một hạng mục duy nhất.
 • Các tác phẩm bằng hình ảnh phải ở định dạng JPEG, JPG hoặc PNG, dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5 MB. Độ phân giải là 1920*1080.
 • Các tác phẩm video phải có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 1 phút và độ phân giải là 1920*1080. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi phải được tải lên YouTube hoặc Vimeo, sau đó cung cấp cho chúng tôi liên kết URL có hình thu nhỏ không lớn hơn 1 MB.
Loại tác phẩm dự thi

Chấp nhận phim hoạt hình 3D, mô hình 3D, tác phẩm 3D hoặc các tác phẩm sáng tạo khác sử dụng MAYA, Cinema 4D, Blender hoặc phần mềm 3D khác.

Giải thưởng
 • Phim hoạt hình 3D xuất sắc nhất: MSI Creator P100X 10th
 • Mô hình 3D xuất sắc nhất: MSI GeForce RTX™ 3080 SUPRIM X 24G
 • Biên kịch xuất sắc nhất: MSI Creator Z16
Quy tắc
 • Chấp nhận tác phẩm dự thi đã sáng tạo trong vòng 1 năm.
 • Tác phẩm dự thi phải có liên quan đến chủ đề và là tác phẩm gốc.
 • Ban tổ chức chấp nhận nhiều tác phẩm trong cùng một hạng mục. Tuy nhiên, một tác phẩm chỉ được nhập vào một hạng mục duy nhất.
 • Các tác phẩm bằng hình ảnh phải ở định dạng JPEG, JPG hoặc PNG, dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5 MB. Độ phân giải là 1920*1080.
 • Các tác phẩm video phải có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 1 phút và độ phân giải là 1920*1080. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi phải được tải lên YouTube hoặc Vimeo, sau đó cung cấp cho chúng tôi liên kết URL có hình thu nhỏ không lớn hơn 1 MB.
Loại tác phẩm dự thi

Chấp nhận phim ngắn, video ca nhạc, hoạt hình tĩnh vật và các loại video khác liên quan đến quay phim và chỉnh sửa kỹ thuật số.

Giải thưởng
 • Phim ngắn xuất sắc nhất: MSI Creator Z16
 • Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: MSI Creator P100X 10th
 • Biên tập xuất sắc nhất: MSI GeForce RTX™ 3080 SUPRIM X 10G
Quy tắc
 • Chấp nhận tác phẩm dự thi đã sáng tạo trong vòng 1 năm.
 • Tác phẩm dự thi phải có liên quan đến chủ đề và là tác phẩm gốc.
 • Ban tổ chức chấp nhận nhiều tác phẩm trong cùng một hạng mục. Tuy nhiên, một tác phẩm chỉ được nhập vào một hạng mục duy nhất.
 • Độ dài phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 phút và độ phân giải là 1920*1080. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi phải được tải lên YouTube hoặc Vimeo, sau đó cung cấp cho chúng tôi liên kết URL có hình thu nhỏ không lớn hơn 1 MB.

Email đặt lại đã được gửi đi
Nhấp vào liên kết trong email để tạo mật khẩu mới
Đặt lại mật khẩu
Đã đặt lại mật khẩu thành công!
ĐĂNG NHẬP NGAY
Đặt lại mật khẩu
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Quên mật khẩu?
OR
Tạo tài khoản
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Vui lòng nhập thông tin cá nhân bằng tiếng Anh