Câu hỏi thường gặp

Chi phí để tham gia cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo MSI năm 2021 là bao nhiêu?
Giải thưởng Sáng tạo MSI là giải thưởng tham gia MIỄN PHÍ.
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng Sáng tạo MSI năm 2021 là khi nào?
Hạn chót để gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng Sáng tạo MSI năm 2021 là 23:59 giờ PDT ngày 31 tháng 5 năm 2021
Tôi có thể thay đổi hạng mục dự thi của mình sau khi gửi không?
Không. Khi bạn đã chọn 'gửi' tác phẩm dự thi vào một hạng mục cụ thể, bạn sẽ không thể thay đổi nữa. Nếu bạn muốn thay đổi tác phẩm dự thi hiện tại, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, xóa các tệp hiện tại và tải lên một tệp mới.
Tôi có thể tải lên bao nhiêu tác phẩm dự thi cho một hạng mục?
Bạn có thể tải lên số lượng hạng mục tối đa tùy ý. Ban tổ chức chấp nhận nhiều tác phẩm trong cùng một hạng mục. Tuy nhiên, một tác phẩm chỉ được nhập vào một hạng mục duy nhất.
Tác phẩm dự thi của tôi có phải sáng tạo trong một khung thời gian nhất định không?
Tác phẩm dự thi phải được sáng tạo trong vòng một năm, tính từ ngày bạn gửi tác phẩm đến dự thi Giải thưởng Sáng tạo MSI năm 2021 trở về trước.
MSI có quyền sử dụng các tác phẩm của tôi không? Các tác phẩm của tôi có được sử dụng theo cách nào khác không?
Tất cả những người tham gia đều hiểu rằng mọi tác phẩm gửi đến tham dự cuộc thi đều có thể được Giải thưởng Sáng tạo MSI sử dụng cho mục đích duy nhất là tuyên truyền về cuộc thi.
Tôi có thể biết kết quả cuộc thi bằng cách nào?
Những người chiến thắng trong danh sách ngắn sẽ được thông báo riêng qua email trước lễ trao Giải thưởng Sáng tạo MSI. Những người chiến thắng sẽ được công bố trong lễ trao giải vào tháng 6 năm 2021.
Tôi có thể gửi tác phẩm của mình tham gia các cuộc thi khác sau Giải thưởng Sáng tạo MSI 2021 không?
Có thể. Bạn có thể tham gia các cuộc thi khác, bạn có toàn quyền quyết định đối với tác phẩm của bạn.
Tôi phải làm gì nếu không thể tải lên tác phẩm dự thi?
Hãy đảm bảo rằng tác phẩm dự thi của bạn tuân thủ các quy tắc và định dạng của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Còn những tác phẩm đã công bố thì sao?
Bạn cũng có thể gửi các tác phẩm đã nhận tiền hoa hồng hoặc mua lại để công bố lần đầu trong năm 2020/2021, nhưng chỉ phù hợp nếu gửi sau ngày công bố. Bạn phải chứng minh được rằng đây là lần đầu tiên tác phẩm được công bố và bạn cũng phải chứng minh được rằng trước đó bạn chưa gửi tác phẩm đó tham dự Giải thưởng Sáng tạo MSI.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ createorawards@msi.com nếu có thắc mắc
(Vui lòng gửi thư bằng tiếng Anh nếu có thể.)

Xin lưu ý rằng giờ hỗ trợ là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 6 giờ tối theo GMT+8 (giờ Đài Bắc). Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Đối với thư gửi ngoài thời gian này, chúng tôi có thể mất đến 72 giờ để xử lý.

Email đặt lại đã được gửi đi
Nhấp vào liên kết trong email để tạo mật khẩu mới
Đặt lại mật khẩu
Đã đặt lại mật khẩu thành công!
ĐĂNG NHẬP NGAY
Đặt lại mật khẩu
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Quên mật khẩu?
OR
Tạo tài khoản
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Vui lòng nhập thông tin cá nhân bằng tiếng Anh